Εισαγωγή συντεταγμένων

Εισάγετε παρακάτω το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του σημείου (πχ. 44.3342) και πατήστε στο Εμφάνιση.

Γεωγρ. πλάτος : Γεωγρ. μήκος : Ακτίνα (σε χλμ.) :